โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2564

02 412 3441   02 411 4371 Ext. 142

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ