โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

การสมัครสมาชิก

สมาชิกสามารถศึกษาวิธีการสมัครในแต่ละขั้นตอนได้ที่วิดีโอสาธิต
***สำคัญมาก***
เมนู "สมัครสมาชิกโปรแกรม EQAS" จะทำรายการได้แค่ครั้งเดียว
สมาชิกโปรดตรวจสอบโครงการที่ต้องการสมัครให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม "สมัคร"
หลังจากสมัครแล้ว หากต้องการเพิ่ม-แก้ไขรายการ กรุณาติดต่อ 02 412 3441 (ในเวลาทำการ)
สมาชิกใหม่

หรือ สมาชิกเดิมที่ยังไม่มีบัญชี

2. สมัครเข้าร่วมโครงการ
3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หลังจากทำรายการสมัครแล้ว 3 วันทำการ

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
5. ส่งหลักฐานการชำระเงิน

เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

Finish

การสมัครเสร็จสมบูรณ์

สมาชิกเดิม

ที่มีบัญชีเข้าใช้งาน

1. สมัครเข้าร่วม/ต่ออายุสมาชิก
2. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หลังจากทำรายการสมัครแล้ว 3 วันทำการ

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน

เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

Finish

การสมัครเสร็จสมบูรณ์

02 412 3441   02 411 4371 Ext. 142

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ