โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory
Schemes
News | Update
No data
Schedule
30 พฤศจิกายน 2563

ปิดรับสมัครสมาชิกปี 2564

10 ธันวาคม 2563

ปิดให้บริการ วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ

11 ธันวาคม 2563

ปิดให้บริการ วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

31 ธันวาคม 2563

ปิดให้บริการ วันหยุดสิ้นปี

1 มกราคม 2564

ปิดให้บริการ วันหยุดขึ้นปีใหม่

0 2412 3441   0 2411 2258 ต่อ 142
eqamtmu@gmail.com
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ