โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory
รายละเอียดโครงการ
คู่มือการรับสมัครสมาชิก
ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อโครงการ
Schemes
EQAC | Clinical Chemistry
EQAH | Thyroid Hormones
EQAT | Tumor Markers
EQAP | Parasitology
B-EQAM | Complete Blood Count
H-EQAM | Blood Film Examination
UC-EQAM | Urine - Cytohematology Proficiency Test
EQAI: Syphilis | Syphilis Serology
EQAI: HBV | Hepatitis B virus Serology
EQAB: Bacteriology
News | Update
No data
Schedule
23 ตุลาคม 2563

วันหยุดราชการ - วันปิยมหาราช

02 412 3441   02 411 4371 Ext. 142

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Copyright © 2020 Center for Standardization and Production Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved.